Zestaw CenCert token – 2 lata – podpis elektroniczny

CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY

Zestaw CenCert token
Certyfikat ważny 2 lata

Opis

Bezpieczny podpis elektroniczny certyfikat – Wysyłaj oficjalne dokumenty jak deklaracje, wnioski, podania do instytucji poprzez internet.
W wygodny spsób podpiszesz dokumenty omijając ich drukowanie, ręczne wypełnianie i podpisywanie, kopertowanie oraz wysyłkę.
W ofercie posiadamy certyfikat kwalifikowany w formie USB. Ważność certyfikatu – 2 lata od jego instalacji.
Po upływie tego czasu certyfikat (podpis elektroniczny) można odpłatnie odnowić.

Informacje dodatkowe

Ważność certyfikatu:

2 lata