KLAUZULA INFORMACYJNA FORMULARZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. RODO – informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FISCOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mazowiecka 33, 97-400 Bełchatów.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest:
  a) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda;
  b) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (prowadzenie korespondencji).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą dostawcy usług internetowych (poczta e-mail).
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania informacji o ofercie.
 7. Ma Pani/Pan prawo:
  a) dostępu do danych osobowych tj. informacji czy Administrator przetwarza dane i w jaki sposób;
  b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych;
  c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17 i art. 18 RODO;
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, chyba że Administrator wykaże prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania;
  f) wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt email biuro@systemy-fiscom.pl