Klauzula informacyjna formularz

Co to jest RODO?

RODO, to ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które reguluje sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych.

Czy przetwarzamy dane osobowe?

Spółka przetwarza dane osobowe klientów, w szczególności dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest FISCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
  • Zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6 ust.1 lit a RODO, na wykorzystanie danych do przesyłania korespondencji zwrotnej na podstawie zapytań.
  • Z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO (informowaniu o możliwości odbioru zamówienia, ustalanie terminu wykonania usługi, wysłania informacji handlowych).
Jak długo przechowujemy dane osobowe?

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, do ustania celu przetwarzania lub jej cofnięcia.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług internetowych poczty-mail i strony www, świadczonych dla Fiscom  Sp. z o.o. na podstawie umowy.

Jakie masz prawa?
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. informacji czy Administrator przetwarza dane i w jaki sposób,
  • sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17 i art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, chyba że Administrator wykaże prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Czy jest wymagane podanie danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania informacji o ofercie. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wysłania zapytania w formularzu.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się wysyłając do Administratora korespondencję na adres email biuro@systemy-fiscom.pl lub adres pocztowy ul. Wojska Polskiego 107, 97-400 Bełchatów