Przetwarzanie danych

Praca z bazami danych, to nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstw. Niezależnie czy to baza kontrahentów, faktur, baza księgowa, albo programu Płatnik, pracownicy operują na danych przez większość swojej pracy. Czasami standardowe funkcje programów i baz danych są niewystarczające i musimy sięgnąć po inne rozwiązania:

  • Potrzebujemy przenieść dane między bazami po zmianie programu.
  • Wykonać niestandardowy raport księgowy lub magazynowy.
  • Skopiować dane z jednego programu do drugiego, który nie ma odpowiednich funkcji importu.
  • Wyeksportować dane z programu do pliku np. w celu późniejszego wykonania importu przelewów do banku.
  • Wykonać konwersje danych wyeksportowanych z programu, tak aby system do którego zostanie wykonany import zaakceptował plik z danymi.

Niezależnie od tego, czy problem dotyczy powyższych sytuacji, czy innych specyficznych dla przedsiębiorstwa nasi programiści przeanalizują Państwa potrzeby i zaproponują rozwiązanie.

Sprawdź również inne nasze usługi: