Zmiana oznaczeń stawek VAT na urządzeniu fiskalnym

Publikacja: 1 czerwca 2019

Czas na zmiany do końca lipca 2019!

Zgodnie z §59 rozporządzenia podatnik, który używał kasy fiskalnej na dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia (czyli na 1 maja 2019 r.), może stosować dotychczasowe ustawienia do 31 lipca 2019 r. Dopiero od 1 sierpnia 2019 roku będzie miał obowiązek dostosowania się do nowych wytycznych w sprawie oznaczeń literowych.
NOWE OZNACZENIA STAWEK VAT
A – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%
B – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%
C – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%
D – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%
E – jest przypisane zwolnienie od podatku
F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy

Jeśli zmiany na kasie fiskalnej nie zostały jeszcze wykonane zgłoś się do swojego sprzedawcy kasy!