Obowiązek stosowania kasy online

Publikacja: 1 maja 2019

1 maja 2019 weszła ustawa dotycząca rejestracji sprzedaży za pomocą kas i drukarek online. Ustawa dotyczy przedsiębiorców sprzedających na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasy i drukarki fiskalne online to kasy, które rejestrują i przesyłają dane do centralnego systemu teleinformatycznego (tzw. Centralne Repozytorium Kas).

Obowiązek stosowania kasy online -dataRodzaj świadczonych usług
Od 1 stycznia 2020 r. usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
Od 1 lipca 2020 r. usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
1 stycznia 2021 r. usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Podatnicy świadczący usługi nie wymienione w tabeli powyżej będą mogli nadal używać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące “starego” typu, tj. kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii.

Ulga za zakup urządzenia online

Podatnicy, którzy nabywają urządzenie online będą mogli odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy jednak nie więcej niż 700 zł. Ulga dotyczy podatników którzy są zobowiązani wymienić urządzenie rejestrujące sprzedaż oraz tych którzy po raz pierwszy nabywają kasę fiskalną online.