Faktura tylko do paragonu z NIP – od 01 stycznia 2020

Publikacja: 10 września 2019

Każdy przedsiębiorca prowadzący ewidencję sprzedaży na urządzeniu fiskalnym zobowiązany jest do wystawienia paragonu każdej osobie dokonującej zakupu. W przypadku, gdy klient potrzebuje faktury może ją uzyskać na podstawie paragonu lub zebranych paragonów. W konsekwencji prowadzi to do wyłudzeń VAT polegających na wystawieniu pustych faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez klientów. Ministerstwo Finansów wprowadziło regulacje przeciwdziałaniu tym praktykom/

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy.

Obowiązek ten nie będzie dotyczył jednak usług taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Naruszenie tego obowiązku będzie obwarowane surowymi sankcjami. Stwierdzenie wystawienia faktury VAT do paragonu, który nie zawierał numeru NIP nabywcy, będzie skutkowało nałożeniem na sprzedawcę dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji VAT) w wysokości 100 proc. kwoty podatku na tej fakturze. Takie same sankcje będą groziły nabywcy, który ujmie taką fakturę w swojej ewidencji (art. 109a ustawy o VAT). Sankcji VAT nie będzie się natomiast ustalać w stosunku do osób fizycznych, które ponoszą w takiej sytuacji odpowiedzialność przewidzianą przepisami kodeksu karnego skarbowego.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów zostaną szczegółowo omówione w późniejszym terminie.

[1] Zgodnie z art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ustawa ta wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.