Odnowienie certyfikatu – 2 lata

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.
Przedłużenie wazności na 2 lata.

Uwaga! Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych
przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.