Jeden login do urzędów, portali i banków

Publikacja: 5 sierpnia 2019

Wystartował tzw. węzeł krajowy, czyli rozwiązanie, które sprawi, że docelowo Polacy nie będą już musieli przy logowaniu do portali administracji publicznej pamiętać wielu haseł. Do wszystkich będą się mogli zalogować przy pomocy jednego, wybranego przez siebie loginu. Węzeł krajowy jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym, które integruje w jednym punkcie systemy teleinformatyczne, w których udostępniane są publiczne usługi online, z różnymi systemami identyfikacji elektronicznej wykorzystywanymi w celu potwierdzenia tożsamości użytkowników usług online. Czyli: Jeden login do urzędów, portali i banków.

Do Węzła Krajowego powinny zostać przyłączone:

a) systemy teleinformatyczne wskazane w przepisach wymienionych wprost w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544)1, zwanej dalej „ustawą zmieniającą” – do 11 grudnia 2018 r.
b) systemy teleinformatyczne w których w dniu 31 grudnia 2017 r. uwierzytelnienie użytkowników odbywało się z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP – do końca 2019 r. (art. 60 ust. 3 ustawy zmieniającej),
c) pozostałe systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych, w których udostępniane są usługi online działające teraz i wszystkie nowe uruchomione do końca roku 2020 – do końca 2021 r. (art. 60 ust. 4 ustawy zmieniającej),
d) każdy nowy system teleinformatyczny podmiotu publicznego w którym udostępniane są usługi online, uruchomiony w 2021 roku lub później – od razu (art. 60 ust. 5 ustawy zmieniającej).

W Fiscom dostępne są już certyfikaty do podpisywania żądań i do deszyfracji asercji na potrzeby integracji systemów informatycznych z Krajowym Węzłem Tożsamości.

Do kogo skierowana jest oferta ?

Wszystkie jednostki publiczne (np. urzędy gmin, miast), instytuty, rządowe agencje i inne które udostępniają usługi online muszą się zintegrować z krajowym węzłem do końca 2019r. W celu integracji jednostki publiczne muszą nabyć komplet 2 certyfikatów (do podpisywania żądań i do deszyfracji asercji).Informacje o Krajowym Węźle Tożsamości na stronie Ministerstwa Cyfryzacji