Faktura tylko do paragonu z NIP – od 01 stycznia 2020

Publikacja: 10 września 2019

Każdy przedsiębiorca prowadzący ewidencję sprzedaży na urządzeniu fiskalnym zobowiązany jest do wystawienia paragonu każdej osobie dokonującej zakupu. W przypadku, gdy klient potrzebuje faktury może ją uzyskać na podstawie paragonu lub zebranych paragonów. W konsekwencji prowadzi to do wyłudzeń VAT polegających na wystawieniu pustych faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez klientów. Ministerstwo Finansów wprowadziło regulacje przeciwdziałaniu tym praktykom/ Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe […]

CZYTAJ WIĘCEJ!

Obowiązki podatników w zakresie użytkowania kas fiskalnych

Publikacja: 9 września 2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję: 1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12; 2) w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty): a) w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny […]

CZYTAJ WIĘCEJ!

Obowiązek zapoznania pracownika z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego

Publikacja: 4 września 2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 6. 1. 3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. 4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie […]

CZYTAJ WIĘCEJ!

Zmiana oznaczeń stawek VAT na urządzeniu fiskalnym

Publikacja: 1 czerwca 2019

Czas na zmiany do końca lipca 2019! Zgodnie z §59 rozporządzenia podatnik, który używał kasy fiskalnej na dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia (czyli na 1 maja 2019 r.), może stosować dotychczasowe ustawienia do 31 lipca 2019 r. Dopiero od 1 sierpnia 2019 roku będzie miał obowiązek dostosowania się do nowych wytycznych w sprawie oznaczeń literowych. Jeśli zmiany na kasie fiskalnej nie zostały jeszcze wykonane zgłoś się do swojego sprzedawcy kasy!

CZYTAJ WIĘCEJ!

Obowiązek stosowania kasy online

Publikacja: 1 maja 2019

1 maja 2019 weszła ustawa dotycząca rejestracji sprzedaży za pomocą kas i drukarek online. Ustawa dotyczy przedsiębiorców sprzedających na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasy i drukarki fiskalne online to kasy, które rejestrują i przesyłają dane do centralnego systemu teleinformatycznego (tzw. Centralne Repozytorium Kas). Podatnicy świadczący usługi nie wymienione w tabeli powyżej będą mogli nadal używać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące “starego” typu, tj. kasy […]

CZYTAJ WIĘCEJ!