Faktura tylko do paragonu z NIP – od 01 stycznia 2020

Publikacja: 10 września 2019

Każdy przedsiębiorca prowadzący ewidencję sprzedaży na urządzeniu fiskalnym zobowiązany jest do wystawienia paragonu każdej osobie dokonującej zakupu. W przypadku, gdy klient potrzebuje faktury może ją uzyskać na podstawie paragonu lub zebranych paragonów. W konsekwencji prowadzi to do wyłudzeń VAT polegających na wystawieniu pustych faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez klientów. Ministerstwo Finansów wprowadziło regulacje przeciwdziałaniu tym praktykom/ Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe […]

CZYTAJ WIĘCEJ!

Obowiązki podatników w zakresie użytkowania kas fiskalnych

Publikacja: 9 września 2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję: 1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12; 2) w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty): a) w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny […]

CZYTAJ WIĘCEJ!

Obowiązek zapoznania pracownika z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego

Publikacja: 4 września 2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 6. 1. 3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. 4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie […]

CZYTAJ WIĘCEJ!

Jeden login do urzędów, portali i banków

Publikacja: 5 sierpnia 2019

Wystartował tzw. węzeł krajowy, czyli rozwiązanie, które sprawi, że docelowo Polacy nie będą już musieli przy logowaniu do portali administracji publicznej pamiętać wielu haseł. Do wszystkich będą się mogli zalogować przy pomocy jednego, wybranego przez siebie loginu. Węzeł krajowy jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym, które integruje w jednym punkcie systemy teleinformatyczne, w których udostępniane są publiczne usługi online, z różnymi systemami identyfikacji elektronicznej wykorzystywanymi w celu potwierdzenia tożsamości […]

CZYTAJ WIĘCEJ!

Zmiana oznaczeń stawek VAT na urządzeniu fiskalnym

Publikacja: 1 czerwca 2019

Czas na zmiany do końca lipca 2019! Zgodnie z §59 rozporządzenia podatnik, który używał kasy fiskalnej na dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia (czyli na 1 maja 2019 r.), może stosować dotychczasowe ustawienia do 31 lipca 2019 r. Dopiero od 1 sierpnia 2019 roku będzie miał obowiązek dostosowania się do nowych wytycznych w sprawie oznaczeń literowych. Jeśli zmiany na kasie fiskalnej nie zostały jeszcze wykonane zgłoś się do swojego sprzedawcy kasy!

CZYTAJ WIĘCEJ!